ПРАВИЛА ВЗАЄМОДІЇ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ І КЛІЄНТІВ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ НОВАСЛАВ

Правила взаємодії інтернет-магазину та клієнтів інтернет-магазину НОВАСЛАВ (далі за текстом – Правила, Правила взаємодії, Публічний договір) — документ, що визначає порядок купівлі-продажу товарів через інтернет-магазин, відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України, який є публічним договором купівлі-продажу товару та надання послуг, магазину Новаслав за адресою novaslav.com.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

У цьому документі наведені нижче терміни мають такі значення:

Авторизація – вхід до персонального кабінету Клієнта, який полягає у вказівці у відповідних полях веб-сторінки логіну та паролю зареєстрованих Клієнтів та натисканні кнопки «Увійти».

Активація – процедура, що здійснюється відповідно до порядку та умов, встановлених цим документом, що передбачає верифікацію даних Клієнта, що дає Користувачеві право та технічну можливість здійснити покупку за допомогою інтернет-магазину.

Акцепт – повне та беззастережне прийняття Користувачем (Клієнтом, Покупцем) умов публічного договору. З моменту прийняття умов Публічного договору інтернет-магазин від імені його власника та Користувач сайту (Клієнт, Покупець) є його Сторонами.

Блокування – дії технічного та організаційного характеру, що здійснюються уповноваженими співробітниками інтернет-магазину, спрямовані на обмеження або призупинення можливості Користувача (Клієнта, Покупця) отримувати доступ до сервісів сайту з метою припинення та як превентивні заходи проти правопорушень та порушень цього документа в порядку, встановленому в ньому.

Договір купівлі-продажу Товару (угода) – угода, що укладається за допомогою інтернет-магазину Продавцем та Покупцем, з метою здійснити між ними товарно-грошовий обмін. Умови правочину встановлюються цим документом.

Замовлення – оформлений у відповідному порядку запит Покупця на придбання Товарів, вибраних в інтернет-магазині, оформлений за допомогою електронної форми на сайті самим Клієнтом або та/або повідомлений телефоном через співробітника Контакт-центру. Підтвердженням факту оформлення Замовлення є надання йому унікального ідентифікаційного номера.

Інтернет-магазин НОВАСЛАВ (інтернет-магазин) – сайт, що продає товари за допомогою мережі Інтернет.

Інформація приватного характеру – персональні дані Клієнта, інформація, що дозволяє при її використанні окремо або в комбінації з іншою доступною інформацією ідентифікувати Клієнта.

Клієнт – зареєстрований Користувач.

Кодове слово – це унікальне слово (сукупність слів, літер, цифр), яке використовується для ідентифікації та верифікації Користувача.

Сторона – Продавець або Покупець згідно з укладеною угодою.

Логін Користувача/Клієнта (ім’я Користувача/Клієнта) – ідентифікатор Користувача/Клієнта на сайті, який служить для позначення його в системі, який одночасно використовується для доступу до особистої сторінки Користувача/Клієнта, а також для інших цілей, зазначених у цьому документі.

Публічний договір (Оферта) – публічна пропозиція інтернет-магазину в особі його власника, адресована будь-якій фізичній особі, прийняти та виконувати умови цього документа, що містяться в ньому, включаючи всі його додатки.

Пароль доступу до облікового запису – це аналог власноручного підпису Клієнта, який використовується для ідентифікації Клієнта.

Партнер інтернет-магазину – виробник, постачальник та/або ліцензіар товарів та послуг, доступних через інтернет-магазин; компанія, ім’я та логотип яких можуть бути на сторінках інтернет-магазину.

Персональний кабінет Клієнта – електронна сторінка на сайті, яка містить інформацію про персональні дані Клієнта, дату реєстрації, проведені Клієнтом операції, надані послуги Службою підтримки, придбані товари, суми та оплати, а також інша інформація.

Покупець – Клієнт, який уклав договір купівлі-продажу Товару шляхом оформлення Замовлення та отримання підтвердження про оформлення Замовлення від Продавця та здійснює купівлю Товару чи послуги за допомогою інтернет-магазину.

Користувач (потенційний Клієнт) – фізична особа, яка внаслідок переходу за адресою сайту з використанням веб-браузера або будь-якої іншої програми та/або технічних пристроїв отримала можливість відображення змісту веб-сторінок сайту і, залежно від вчинених нею дій, може набути статусу Клієнта та Покупця.

Продавець – інтернет-магазин в особіі його Власника.

Реєстрація – це процедура створення особистої сторінки Користувача на сайті, в ході якої Користувач за допомогою заповнення відповідних форм надає системі необхідну для використання сервісів сайту інформацію. Реєстрація вважається завершеною лише у разі успішного проходження всіх її етапів відповідно до опублікованих на сайті інструкцій. Ухвалення Користувачем умов цього документа є обов’язковим етапом процедури реєстрації. Після завершення процедури реєстрації Користувач набуває статусу Клієнта.

Сайт – веб-сайт інтернет-магазину https://novaslav.com (далі – Сайт), що є комунікаційною платформою для розміщення інформації про товари та послуги, умови їх продажу та взаємодії з інтернет-магазином.

Служба Підтримки (Контакт-центр) – співробітники інтернет-магазину (залучені на договірних засадах треті особи), які безпосередньо здійснюють управління сайтом, виконують технічні, організаційні та інші функції щодо забезпечення функціонування сайту та його сервісів, інформаційну, консультаційну та іншу підтримку Користувачів сайту, Клієнтів.

Власник інтернет-магазину НОВАСЛАВ – Компанія “Новаслав”, законний користувач прав інтелектуальної власності торгової марки “Новаслав”.

Зміст сайту інтернет-магазину – результати інтелектуальної діяльності, що охороняються, включаючи анотації, статті, ілюстрації, обкладинки, графічні, текстові, фотографічні, похідні, складові та інші твори, інтерфейси користувача, візуальні інтерфейси, назви товарних марок (знаків для товарів і послуг), зовнішній вигляд, загальний стиль та розташування даного змісту, що входить до складу сайту та інші об’єкти права інтелектуальної власності, всі разом та/або окремо, що містяться на сайті інтернет-магазину.

Товар — об’єкт купівлі-продажу (виріб, річ, аксесуар), не вилучений та не обмежений у цивільному обігу, представлений до продажу в інтернет-магазині НОВАСЛАВ, розміщуючи у відповідному розділі інтернет-магазину.

Ціна – встановлена на сайті вартість Товару, дійсна на момент укладання угоди.

Cookies – невеликі файли, які тимчасово зберігаються на жорсткому диску, що дозволяють розпізнати комп’ютер Користувача (Клієнта) під час подальших відвідин сайту.

Web beacons – також відомі як single pixel або clear gif technology, або action tags, веб-маяки – електронні зображення, що дозволяють інтернет-магазину вести підрахунок відвідувачів, які звернулися до певної сторінки; використовуються як технологія збору статистичної інформації, що можуть бути використані на сайті.

Терміни, що використовуються для позначення функцій сайту, його функціональних елементів, розділів та окремих сервісів використовуються у вигляді, в якому вони використані в інтерфейсі сайту.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Інтернет-магазин НОВАСЛАВ – зареєстрована в установленому порядку та чинна відповідно до законодавства України юридична особа з фірмовим найменуванням «Новаслав», організаційно-правовою формою ТОВ (товариство з обмеженою відповідальністю), що здійснює свою діяльність за допомогою інтернет-ресурсу novaslav.com та супутніх йому сервісів.

Ці Правила, що регулюють відносини інтернет-магазину НОВАСЛАВ та Користувача (Клієнта, Покупця) протягом усього періоду надання Послуг та доступу Користувача (Клієнта, Покупця) до персоналізованих сервісів Сайту, відображають взаємні права та обов’язки інтернет-магазину в особі ) у формі Публічного договору (оферти). Використання сервісів сайту, а також усі відносини між Користувачем (Клієнтом, Покупцем) та інтернет-магазином, пов’язані з використанням сервісів сайту, регулюються цими Правилами.

Використовуючи будь-який з сервісів сайту або скориставшись будь-якою його функціональною можливістю, Користувач (Клієнт, Покупець) підтверджує, що ознайомлений з цими Правилами та всіма іншими умовами, викладеними на сторінках сайту, висловлює свою беззастережну згоду з усіма умовами цих Правил, розуміє та приймає умови. виконувати їх повною мірою, а також негайно припинити використання сервісів у разі незгоди з будь-якою умовою. Користувач підтверджує, що поінформований щодо розповсюдження умов Правил на всі існуючі на даний момент сервіси сайту, а також на будь-який їх розвиток та додавання нових сервісів.

Акцептом (прийняттям) умов Публічного договору вважається факт використання сайту Користувачем, який настає в момент початку такого використання, а саме: переходу Користувачем на його адресу з використанням веб-браузера або будь-якої іншої програми та/або технічних пристроїв, що дають змогу відображати зміст веб-сторінок сайту. Якщо Користувач (Клієнт, Покупець) з якихось причин не погоджується з умовами цих Правил повністю або частково, власник інтернет-магазину НОВАСЛАВ просить його залишити цей сайт. Усі повідомлення, повідомлення, претензії та будь-яка інша кореспонденція, що надсилається один одному Сторонами Публічного договору, вважаються спрямованими належним чином в електронній формі за допомогою e-mail повідомлень, а також у формі повідомлень у межах сайту, передбачених його функціональними особливостями способом (повідомлення форуму, форми зворотного зв’язку, публікації тощо). Кореспонденція вважається також надісланою належним способом, якщо вона надіслана Сторонами у письмовій формі з необхідними реквізитами, у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Власник інтернет-магазину залишає за собою право змінювати ці Правила без будь-якого спеціального повідомлення третіх осіб. Нова редакція Правил набирає чинності з її розміщення на веб-сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Правил. Редакція Правил, що діє, завжди знаходиться на сторінці за адресою https://novaslav.com/terms-of-use/.

Весь зміст сайту інтернет-магазину НОВАСЛАВ захищено авторськими правами власника інтернет-магазину та/або третіх осіб, права яких були передані власнику сайту на законних підставах у рамках реалізації цього проекту. Використання матеріалів сайту без дозволу правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів сайту потрібне укладання ліцензійних договорів (отримання ліцензій).

При цитуванні матеріалів сайту, включаючи авторські твори, що охороняються, посилання на сайт обов’язкове і можливе тільки після попереднього погодження з власником інтернет-магазину.

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ ТА КОРИСТУВАЧА

Взаємні права та обов’язки відображені та деталізовані у цих Правилах взаємодії. Власник інтернет-магазину рекомендує особам, які не досягли 18 років, утриматися від доступу до персоналізованих сервісів сайту. Інтернет-магазин НОВАСЛАВ не збирає навмисно відомостей, що надійшли від неповнолітніх осіб, включаючи персональні дані, не використовує та не орієнтує зміст сайту на неповнолітніх. Відповідальність за дії неповнолітніх осіб, включаючи придбання ними Товарів інтернет-магазину з використанням сайту, покладається на законних представників неповнолітніх осіб.

Право на користування послугами інтернет-магазину мають фізичні особи, які досягли 18-річного віку та мають повну дієздатність – у тому числі право укладати договори, які мають юридичну силу згідно з чинним законодавством України. Для підтвердження статусу Клієнта інтернет-магазину “НОВАСЛАВ” потрібно заповнити реєстраційну форму. При цьому власник інтернет-магазину залишає за собою право відхилити будь-яку заявку на покупку, здійснити блокування Користувача (Клієнта) без зазначення причин.

Користувач бере на себе зобов’язання не вдаватися до дій, які можуть розглядатися як такі, що суперечать і порушують українське законодавство чи норми міжнародного права, у тому числі у сфері права інтелектуальної власності, авторських та/або суміжних прав, а також будь-яких дій, що призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи сайту та сервісів сайту.

Ніщо в цих Правилах не може розумітися як встановлення між Користувачем (Клієнтом, Покупцем) та інтернет-магазином агентських відносин, відносин товариства, відносин спільної діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, які прямо не передбачені Правилами.

З усіх питань щодо інформаційної підтримки Користувач (Клієнт, Покупець) може звертатися до Центру обслуговування Клієнтів або Контакт-центру інтернет-магазину.

Користувач (Клієнт, Покупець) має право:

 • отримати доступ до використання сайту після дотримання вимог реєстрації;
 • користуватися всіма послугами, що є на сайті, а також набувати будь-які Товари, що пропонуються на сайті;
 • ставити будь-які питання, що стосуються послуг інтернет-магазину з реквізитів, що знаходяться у розділі сайту;
 • користуватися сайтом виключно з метою та порядком, передбаченим Правилами, та не забороненим законодавством України;
 • у будь-який момент вимагати від інтернет-магазину видалення Коду авторизації та/або блокування Персонального кабінету Клієнта на сайті інтернет-магазину на підставі відповідної вимоги, надісланої власнику інтернет-магазину письмово.

Зобов’язання Користувача під час реєстрації

Для придбання Товару з каталогу інтернет-магазину НОВАСЛАВ на сайті, а також для доступу до персоналізованих сервісів сайту Користувач погоджується надати достовірну та повну інформацію з питань, зазначених при Реєстрації, та необхідну для виконання зобов’язань з боку інтернет-магазину щодо товару, що купується, та/або доступу до персоналізованих сервісів сайту. Також користувач зобов’язується підтримувати цю інформацію в актуальному стані. У разі надання невірної інформації, або якщо власник інтернет-магазину має серйозні підстави вважати, що надана Користувачем інформація неповна та/або недостовірна, власник інтернет-магазину має право блокувати Персональний кабінет Клієнта та/або видалити Код авторизації та відмовити Користувачеві (Клієнту) у використанні своїх сервісів.

Зобов’язання Користувача під час використання сервісів Сайту

Користувач (Клієнт) бере на себе зобов’язання не використовувати послуги сайту з метою:

 • порушення прав неповнолітніх осіб та/або заподіяння їм шкоди у будь-якій формі;
 • обмеження прав меншин;
 • видачі себе за іншу людину (реєстрації під чужим ім’ям фізичної особи) та/або представника організації та/або спільноти без достатніх прав на те, в тому числі за співробітників інтернет-магазину НОВАСЛАВ;
 • введення в оману щодо властивостей та характеристик будь-яких Товарів із каталогу інтернет-магазину на сайті; некоректного порівняння Товарів, а також формування негативного ставлення до осіб, які не користуються певними Товарами, або засудження таких осіб;
 • завантаження контенту, який Користувач (Клієнт) не має права робити доступним за законодавством України або згідно з будь-якими контрактними відносинами;
 • завантаження контенту, який зачіпає та/або містить будь-який патент, торгову марку (знак для товарів та послуг), комерційну таємницю, фірмову найменування, авторські та суміжні з ними права, а також інші права на результати інтелектуальної діяльності, що належать або правомірно використовуються третіми особами;
 • завантаження, не дозволеного спеціальним чином рекламної інформації та/або спаму;
 • збору та обробки персональних даних, інформації про приватне життя будь-яких осіб;
 • порушення нормальної роботи сайту інтернет-магазину НОВАСЛАВ;
 • порушення законодавства України та/або міжнародних норм права.

Користувач (Клієнт) бере на себе зобов’язання не використовувати на сервісах сайту лайливих слів, непристойних і образливих образів, порівнянь і виразів, у тому числі щодо статі, раси, національності, професії, соціальної категорії, віку, мови людини та громадянина, а також щодо організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування, офіційних держав, культурної спадщини (пам’ятників історії та культури).

Користувач (Клієнт) визнає та погоджується, що інтернет-магазин НОВАСЛАВ має право (але не обов’язок) на свій розсуд відмовити у розміщенні та/або видалити будь-який контент, доступний через персоналізовані сервіси сайту.

Власник інтернет-магазину категорично забороняє:

 • використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми та методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження вмісту сайту інтернет-магазину;
 • порушувати належне функціонування сайту;
 • будь-яким способом обходити навігаційну структуру сайту для отримання чи спроби отримання будь-якої інформації, документів чи матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісами даного сайту;
 • несанкціонований доступ до функцій сайту, будь-яких інших систем або мереж, що належать до даного сайту, а також до будь-яких послуг, що пропонуються на сайті;
 • порушувати систему безпеки або автентифікації на сайті або в будь-якій мережі, що належить до сайту;
 • виконувати зворотний пошук, відстежувати чи намагатися відстежувати будь-яку інформацію про будь-якого іншого користувача сайту;
 • використовувати сайт та його зміст у будь-яких цілях, заборонених законодавством України, а також підбурювати будь-яку незаконну діяльність або іншу діяльність, що порушує права інтернет-магазину або інших фізичних та/або юридичних осіб.

Інформаційна підтримка Клієнта

Клієнт надає свою добровільну згоду на інформування його про всі дії інтернет-магазину, пов’язані з наданням послуг, у тому числі статус виконання Замовлення, а також про інші події будь-якого характеру, що стосуються персоналізованих сервісів сайту. Інформування здійснюється шляхом надсилання повідомлення за допомогою електронної пошти та/або SMS-повідомлень на мобільний номер телефону, надані Клієнтом у момент реєстрації на сайті. Інтернет-магазин не несе жодної відповідальності за затримки, збої, неправильну або несвоєчасну доставку, видалення або незбереження будь-яких повідомлень. При цьому інтернет-магазин залишає за собою право повторного спрямування будь-якого повідомлення у разі його неотримання Клієнтом.

Обмеження відповідальності власника інтернет-магазину

Інтернет-магазин в особі його Власника не несе жодної відповідальності за будь-які помилки, друкарські помилки та неточності, які можуть бути виявлені в матеріалах, що містяться на даному сайті. Власник інтернет-магазину вживає всіх необхідних заходів та зусиль, щоб забезпечити точність та достовірність інформації, що надається на сайті. Всі інформаційні матеріали надаються без будь-яких гарантій, як явних, так і на увазі. Інформація на сайті постійно оновлюється і може стати застарілою. Інтернет-магазин в особі його Власника не несе відповідальності за отримання застарілої інформації з сайту, а також за нездатність Користувача (Клієнта) отримати оновлення інформації, що зберігається на сайті.

Інтернет-магазин в особі його Власника не несе жодної відповідальності за висловлювання та думки відвідувачів сайту, залишені як коментарі або огляди. Думка Власника інтернет-магазину може не співпадати з думкою та позицією авторів оглядів та коментарів. У той же час інтернет-магазин вживає всіх можливих заходів, щоб не допускати публікації повідомлень, які порушують чинне законодавство України або норми моралі.

Інтернет-магазин в особі його Власника не несе відповідальності за можливі протиправні дії Користувача (Клієнта) щодо третіх осіб або третіх осіб щодо Користувача (Клієнта).

Інтернет-магазин в особі його Власника не несе відповідальності за шкоду, збитки або витрати (реальні або можливі), що виникли у зв’язку з цим сайтом, його використанням або неможливістю використання, не несе відповідальності або зобов’язань за будь-яке зупинення або припинення роботи функцій та сервісів сайту внаслідок власних необережних дій (бездіяльності) чи дій.

Інтернет-магазин в особі його Власника не несе відповідальності за неповну, неточну, некоректну вказівку Користувачем своїх даних під час реєстрації Користувача.

Інтернет-магазин в особі його Власника не несе жодної відповідальності за доступність ресурсів, посилання на які можуть утримуватись на сайті інтернет-магазину, за їх контент, а також за будь-які наслідки, пов’язані з використанням Користувачем (Клієнтом) контенту цих ресурсів.

Інтернет-магазин в особі його Власника не відповідає за можливу втрату та/або псування даних, яка може статися через порушення Клієнтом положень цих Правил, а також неправильного доступу та/або використання персоналізованих сервісів сайту, не несе відповідальності за використання Клієнтом або третіми особами з будь-яких шкідливих програмних або технічних засобів. за незаконне втручання третіх осіб у інформаційні системи.

Відповідальність Власника інтернет-магазину внаслідок використання веб-сайту або у зв’язку з цими Правилами виключається тією мірою, яка допустима згідно з чинним законодавством України.

РЕЄСТРАЦІЯ, АВТОРИЗАЦІЯ, БЕЗПЕКА

Реєстрація в інтернет-магазині надає Користувачеві як непередаване право користуватися своїм Кодом авторизації, який надається Користувачеві для доступу до персоналізованих сервісів сайту, а також для покупок з каталогу інтернет-магазину.

Відповідальність за безпеку Коду авторизації, а також за користування персоналізованими сервісами інтернет-магазину під авторизацією Користувача (Клієнта) несе Користувач (Клієнт). Користувач самостійно здійснює безпечне завершення роботи під своїм Кодом авторизації (кнопка «Вихід») після закінчення кожної сесії роботи з персоналізованими сервісами сайту та зобов’язується забезпечувати конфіденційність свого Коду авторизації до персоналізованих сервісів сайту, у тому числі не передавати свій Код авторизації третім особам, а також не отримувати його від третіх осіб.

Користувач (Клієнт) зобов’язаний негайно повідомити інтернет-магазин про будь-який випадок несанкціонованого доступу до Коду авторизації та/або про порушення безпеки Персонального кабінету Клієнта на сайті інтернет-магазину.

У разі невикористання Клієнтом доступу до персоналізованих сервісів сайту протягом тривалого часу, Інтернет-магазин в особі його Власника залишає за собою право видалити Код авторизації Клієнта. Визначення достатності не активності облікового запису у кожному даному випадку залишається на розсуд власника інтернет-магазину.

Реєстрація Користувача (присвоєння статусу Клієнта Користувачеві) полягає у вказівці ним логіна, пароля доступу, прізвища, імені та по батькові, контактного телефону, контактної e-mail адреси.

Статус Клієнта надається після внесення Користувачем даних, зазначених у реєстраційній формі та натискання відповідної кнопки веб-інтерфейсу з текстом «Зареєструватися» за умови, що Користувач поставить позначку навпроти тексту «Я приймаю умови Угоди користувача».

Після дій Користувача, описаних у цьому розділі Правил, на сайті в автоматичному режимі створюється Персональний кабінет Клієнта, який дозволяє йому розпочати використання сервісів сайту.

Клієнт зобов’язується вносити зміни до зазначених ним при реєстрації даних при кожній їхній зміні.

Анулювання статусу Клієнта

Клієнт має право анулювати свій статус у будь-який час та з будь-якої причини без отримання згоди власника інтернет-магазину.

Автоматично записувана інформація (не персональні дані)

При вході на сайт (як зареєстрований користувач), не персональна інформація (тип браузера, кількість відвідувань, середня тривалість відвідування, відвідані сторінки) записується автоматично. Ця інформація використовується як реакція у відповідь з метою удосконалення запиту, вмісту та функціональності сайту. Така інформація може бути надалі використана власником інтернет-магазину або передана третім особам, за винятком випадків, коли Користувач надсилає запит про припинення такого використання на електронну адресу адміністрації сайту.

Отримання та збирання інформації приватного характеру

Інформація, отримана від Користувача до моменту реєстрації, не є особистою, вхід на сайт є анонімним. Як зазначено вище, сервером інтернет-магазину збирається для статистики лише тип браузера, комп’ютера та операційної системи, а також ip-адреса. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цих Правил, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на сайті інтернет-магазину та включають таку інформацію:

 • прізвище, ім’я, по-батькові Користувача;
 • контактний телефон Користувача;
 • адресу електронної пошти (e-mail);
 • адресу доставки товару;

Надання інтернет-магазину такої інформації здійснюється Користувачем свідомо та винятково добровільно.

Власник сайту не перевіряє достовірність персональних даних, які надає Користувач. Інформація приватного характеру про Користувача, надана ним під час заповнення реєстраційних форм, може бути будь-якої миті змінена або видалена Користувачем (Клієнтом) у Персональному кабінеті.

Інтернет-магазин також може отримувати інформацію про Клієнта (Покупець) приватного характеру від Партнерів або постачальників послуг (наприклад, факт проведення платежу).

Інформація приватного характеру використовується:

 • для реєстрації Користувача на сайті та надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів сайту інтернет-магазину;
 • для ідентифікації Клієнта, зареєстрованого на сайті інтернет-магазину, для оформлення замовлення та купівлі-продажу товару дистанційним способом на умовах цього Публічного договору.
 • для встановлення з Клієнтом зворотного зв’язку, включаючи направлення повідомлень, запитів щодо використання сайту інтернет-магазину, надання послуг, обробки запитів та заявок, обробки та отримання платежів або повідомлення Клієнта про стан замовлення;
 • для визначення місця знаходження Користувача з метою забезпечення безпеки, запобігання шахрайству;
 • з метою надання гарантії чи технічної підтримки;
 • для здійснення зворотного зв’язку з Клієнтом, надання клієнтської підтримки, оповіщення про зміни у роботі служб інтернет-магазину;
 • для надання Клієнту, за його згодою, пропозицій та інформації про акції, новинки інтернет-магазину, рекламні розсилки інтернет-магазину;
 • для покращення роботи інтернет-магазину, її оцінки та аналізу, підвищення якості відповідних товарів чи послуг, накопичення досвіду спілкування з Клієнтами.

Cookies та Web Beacons

Інтернет-магазин використовує cookies виключно для отримання інформації про використання сайту. Дані у файлах cookies анонімні та не містять персональних даних. Технологія web beacons дозволяє власнику інтернет-магазину знати про те, який Користувач (Клієнт) натиснув на ключовий елемент (наприклад, посилання або графічне зображення) на сайті або електронною поштою інтернет-магазину. Інформація у web beacons анонімна і не містить персональних даних. Користувач може в будь-який момент за допомогою налаштувань браузера вимкнути cookies/web beacons.

Політика конфіденційності

Політика конфіденційності описує методи охорони інтернет-магазину своєї конфіденційної інформації при використанні Користувачем (Клієнтом) цього інтернет-магазину, на сайті якого розміщено текст цієї політики конфіденційності. Ця політика конфіденційності застосовується лише щодо інформації приватного характеру, отриманої через інтернет-магазин. Основна мета політики конфіденційності інтернет-магазину – надання Клієнту кваліфікованого та ефективного обслуговування. Інформація, що передається Користувачем, з метою використання сервісу (електронна адреса, номер мобільного телефону, ім’я; паспортні дані – лише у випадках, передбачених законодавством, наприклад, для обміну або повернення товару) не підлягає передачі третім особам та розголошенню. Інтернет-магазин вживає всіх необхідних організаційних та технічних заходів, у тому числі криптографічних засобів (шифрування), для захисту персональних даних Користувачів від неправомірного або випадкового доступу до них третіх осіб, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій. Інтернет-магазин залишає за собою право здійснювати агрегацію, угруповання та систематизацію вихідних статистичних даних та використовувати агреговані статистичні дані для складання звітів, проведення досліджень, розробки інструментів, надання послуг Користувачам сервісу. Агреговані дані не дозволяють отримати будь-яку інформацію про конкретних Користувачів сервісу без їхньої згоди. Зібрані дані та отримана інформація може зберігатися у власника інтернет-магазину необмежену кількість часу.

Надаючи інтернет-магазину інформацію приватного характеру під час реєстрації, Користувач (Клієнт, Покупець) дає згоду на отримання, використання, передачу та розкриття інформації приватного характеру відповідно до умов Правил та цієї політики конфіденційності.

При необхідності інтернет-магазин може оновлювати політику конфіденційності. У разі зміни положень або умов політики використання особистих даних ці зміни будуть відображені у цьому документі. Інтернет-магазин залишає за собою право на внесення змін до тих чи інших розділів політики конфіденційності у будь-який час без попереднього повідомлення Клієнта (Покупця). Використання інтернет-магазину після набрання чинності такими змінами означає згоду Клієнта про те, що вся інформація приватного характеру щодо нього або отримана від нього через інтернет-магазин після опублікування оновленої політики конфіденційності підпорядковується умовам оновленої політики конфіденційності.

Безпека

Інтернет-магазин в особі його Власника гарантує застосування ряду технологічних, фізичних та адміністративних заходів захисту від несанкціонованого доступу, а також зберігання персональних даних та належного використання персональних даних Клієнтів. Зокрема, власник сайту зобов’язується забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Клієнта, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Клієнта, за винятком випадків, прямо передбачених законодавством України та цієї Політи. Власник сайту зобов’язується вживати запобіжних заходів для захисту конфіденційності персональних даних Клієнта згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті. Власник сайту зобов’язується здійснити блокування персональних даних, що належать до певного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

Відповідно до правил зберігання та використання особистої інформації доступ до персональних даних зареєстрованих користувачів – Клієнтів інтернет-магазину НОВАСЛАВ обмежений. Доступ до персональних даних Клієнта надається співробітникам Компанії, а також службам доставки з метою виконання завдання щодо надання товарів та послуг, які взяли на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» та зобов’язання щодо нерозголошення отриманої інформації.

Інформація приватного характеру може бути надана третім особам виключно у випадках, передбачених чинним законодавством України та/або за згодою Клієнта. Інтернет-магазин залишає за собою право повідомляти відповідні правоохоронні або урядові органи про будь-яку діяльність, яка, з його точки зору, є протиправною, не інформуючи про це Клієнта.

При оплаті замовлень в інтернет-магазині за допомогою платіжних карток всі операції з ними здійснюються банками у спеціальних захищених режимах. Жодна конфіденційна інформація про банківські картки, крім повідомлення про здійснений платеж, в інтернет-магазин не передається і не може бути передана.

Для захисту конфіденційних відомостей (наприклад номер рахунку) використовуються стандартні галузеві методи. Клієнт несе відповідальність за вживання розумних заходів для захисту інформації приватного характеру від несанкціонованого доступу або зловживання, у тому числі, але не обмежуючись, за захист пароля та іншої інформації для доступу. Усі дії, вчинені в системі з використанням аналога власноручного підпису Клієнта, визнаються вчиненими особисто Клієнтом. Внесення змін до персональних даних може бути здійснено виключно за ініціативою та за згодою Клієнта.

При необхідності інтернет-магазин може оновлювати політику конфіденційності. У разі зміни положень або умов політики використання особистих даних ці зміни будуть відображені у цьому документі. Інтернет-магазин залишає за собою право на внесення змін до тих чи інших розділів політики конфіденційності у будь-який час без попереднього повідомлення Клієнта (Покупця). Використання інтернет-магазину після набрання чинності такими змінами означає згоду Клієнта про те, що вся інформація приватного характеру щодо нього або отримана від нього через інтернет-магазин після опублікування оновленої політики конфіденційності підпорядковується умовам оновленої політики конфіденційності.

ПРОДАЖ ТОВАРУ

Інформація про товар, умови придбання товарів в інтернет-магазині

Товар представлений на сайті через фотозразки, що є власністю інтернет-магазину. Кожен фото-зразок супроводжується текстовою інформацією: номером моделі, ціною та описом товару. Супровідний Товар опис на Сайті не претендує на вичерпну інформативність та може містити неточності. Колір товару на картинках максимально наближений до кольору оригіналу (необхідно враховувати, що передача кольору залежить від індивідуальних налаштувань монітора). Інтернет-магазин також надає (телефоном, за допомогою електронної пошти) додаткову інформацію, необхідну та достатню з точки зору Покупця для прийняття ним рішення про купівлю товару. Вказана на сайті ціна товару може бути змінена інтернет-магазином в односторонньому порядку. Товари, що купуються Клієнтом, призначені виключно для особистого використання Клієнтом (не в комерційних цілях!).

Статус “Замовлення прийнято”

Товар та його необхідна кількість резервується за Клієнтом лише після обробки замовлення інтернет-магазином. У разі редагування Клієнтом складу замовлення до його обробки інтернет-магазином ціни на Товари, а також наявність Товару в інтернет-магазині можуть змінюватися. Під редагуванням у даному випадку розуміється додавання/видалення Товару на замовлення в Персональному кабінеті Клієнта. Зміна складу замовлення до його обробки інтернет-магазином узгоджується з Клієнтом за телефоном. У разі зміни ціни товару, замовленого Покупцем, інтернет-магазин негайно інформує про це Покупця (телефоном, за допомогою електронної пошти) для отримання підтвердження або анулювання замовлення. У разі неможливості зв’язатися з Клієнтом протягом 7 (семи) календарних днів, включаючи дату оформлення замовлення, для його погодження, замовлення вважається анульованим. Після обробки замовлення інтернет-магазином та підтвердження замовлення йому надається статус «замовлення прийнятий», про що Клієнт повідомляється шляхом направлення підтвердження на e-mail, вказаний при реєстрації користувача та (або) по телефону. Усі зміни складу замовлення, а також усі етапи стану замовлення відображаються в Персональному кабінеті Клієнта після надання статусу «замовлення прийняте». Вся інформація про придбані Покупцем Товари також відображається в Персональному кабінеті Клієнта.

Підтвердження Замовлення, сплаченого банківським переказом, відбувається лише після зарахування коштів на рахунок Продавця.

В одному замовленні допускається оформлення до десяти одиниць товару.

Оплата товару.

Клієнт має можливість придбати Товар в інтернет-магазині, сплативши його такими способами: готівкою, платіжною карткою, банківським переказом за квитанцією.

Оплата Товару готівкою

Оплата Товару готівкою надається Покупцеві при виборі послуг служби доставки інтернет-магазину або у разі самовивезення Товару. Служба доставки інтернет-магазину діє у місті Києві.

Оплата Товару платіжною карткою

Інтернет-магазин приймає інтернет-платежі за Товар за допомогою таких платіжних карток: Visa, Visa Electron, MasterCard та здійснює переказ коштів через Приват Банк (банк-еквайєр).

Безпека обробки інтернет-платежів гарантується банком-еквайєром.

Оплата Товару банківським переказом

Для оплати Товару банківським переказом Клієнт при оформленні Замовлення може роздрукувати вже заповнену квитанцію. За відсутності можливості роздрукувати квитанцію із сайту, Клієнт заповнює бланк квитанції самостійно та несе відповідальність за правильність внесення даних до бланку квитанції.

У разі самостійного заповнення бланку квитанції необхідно вказати у полі коментаря до платежу восьмизначний номер замовлення, оформленого на сайті. Оплата Замовлення банківським переказом має бути здійснена протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту його оформлення на сайті. У разі не оплати замовлення після закінчення зазначеного терміну замовлення анулюється.

Під час передачі Товару Покупцеві надається касовий чек.

Доставка товару

Доставка товару здійснюється на всій території України. Доставка товару здійснюється за рахунок Клієнта.

Доставка по місту Києву та здійснюється службою доставки інтернет-магазину протягом 1-2 календарних днів з моменту підтвердження замовлення. Точна інформація про час та дату здійснення доставки узгоджується з Клієнтом через електронний або мобільний зв’язок.

Доставка по Україні здійснюється партнером інтернет-магазину – кур’єрською службою узгодженою із замовником протягом 2-7 календарних днів з моменту підтвердження замовлення, залежно від регіону доставки.

Політика повернення та обміну Товару

Повернення або обмін Товару, а також повернення коштів здійснюється у Центрі обслуговування клієнтів, відповідно до порядку та термінів, зазначених Законом України «Про захист прав споживачів» та цим розділом Правил. Повернення або обмін Товару в місцях, де здійснюється кур’єрська доставка, провадиться кур’єрською службою інтернет-магазину або шляхом звернення Клієнта до Центру обслуговування клієнтів. Повернення або обмін Товару в регіонах з доставкою лише поштовими відправленнями здійснюється за допомогою поштової служби узгодженої із замовником.

Для здійснення повернення або обміну Товару Покупець надсилає відповідне письмове звернення до Центру обслуговування клієнтів за адресою підприємства, вказаною у розділі “Контакти” або на email. Розгляд заяви провадиться інтернет-магазином протягом 7 (семи) календарних днів з моменту її отримання.

Повернення коштів здійснюється при наданні Клієнтом паспорта, документів, що підтверджують купівлю (касовий чек, видаткова накладна, чек платіжного терміналу, квитанція банку з відміткою про оплату), Товару, що повертається, а також заповненого акта повернення товару та заяви на повернення грошових коштів. Повернення коштів за Товар здійснюється виключно у спосіб, застосований Покупцем при його оплаті.

На всі товари, придбані в Інтернет-магазині, поширюється гарантія Продавця. Термін дії гарантії вказано у гарантійному талоні, виданому при покупці Товару. Клієнт має уважно вивчити умови дострокового припинення дії гарантії.

Відмінність фактичних елементів дизайну, таких як колір, форма або оформлення Товару від заявлених в описі на сайті, не впливає на його якість і не є порушенням умов Публічного договору. Інтернет-магазин розглядає претензії, пов’язані з неналежною якістю товару лише у випадках, коли такий товар містить явний (прихований) виробничий дефект.

Повернення товару належної якості можливе протягом строків, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», якщо товар не був у вжитку, зберіг товарний вигляд, споживчі якості, пломби, ярлики, а також супроводжується документами, виданими разом із товаром під час його купівлі. Протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту передачі Товару Клієнту (не рахуючи дня покупки) Покупець може повернути товар, якщо він не підійшов Покупцю за кольором, розміром, фасоном, формою, габаритами, з інших причин не може бути ним використаний за призначенням або обміняти Товар належної якості на аналогічний у Продавця.

Обмін недефектного Товару провадиться тільки за погодженням з інтернет-магазином і тільки того Товару, який є в наявності. Повернення недефектного Товару можливе лише у випадку, якщо Товар не був у вжитку, збережені його споживчі властивості, товарний вигляд, фабричні ярлики, аксесуари та документи, що супроводжують. Покупець зобов’язаний сповістити інтернет-магазин про бажання повернути Товар не пізніше ніж за 3 (три) дні з моменту отримання Товару. Для обміну Товару необхідно пред’явити виріб в оригінальній упаковці, що зберіг товарний вигляд, гарантійний талон та документи, що підтверджують покупку (касовий чек, видаткова накладна, чек платіжного терміналу, квитанція банку з відміткою про оплату).

Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, Покупець має право або придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахунком вартості, або отримати назад гроші у розмірі вартості повернутих товарів, або здійснити обмін товару на аналогічний при першому надходженні відповідного товару у продаж, про що він повідомляється інтернет-магазин.

Перелік товарів належної якості, які не підлягають поверненню, затверджено постановою Кабінету Міністрів України „Про реалізацію окремих положень Закону України „Про захист прав споживачів” від 19 березня 1994 року №172.

У разі виявлення протягом гарантійного строку суттєвих недоліків, що виникли з вини виробника Товару, або фальсифікації Товару, підтверджених при необхідності експертним висновком, Покупець у порядку та у строки, встановлені законодавством України, має право на свій розсуд вимагати від Продавця:

 • припинення дії договору та повернення оплаченої за Товар грошової суми;
 • заміни на такий самий товар, безоплатне усунення недоліків.

Вимоги Покупця не підлягають задоволенню, якщо Продавець на підставі експертного висновку доведе, що дефекти Товару виникли внаслідок порушення Покупцем правил використання Товару або умов його зберігання.

Продавець повертає Покупцеві вартість поверненого Товару, не пізніше ніж через 10 (десять) банківських днів з дня отримання Продавцем письмової заяви Покупця з усіма супутніми документами, повернутий товар, за умови заповнення повних та коректних даних.

Витрати з кур’єрської доставки товару у разі його обміну або повернення несе Продавець.

Гарантійне та післягарантійне обслуговування

Термін гарантії Товару встановлює виробник. За наявності документа, що підтверджує покупку товару, Покупець у разі потреби гарантійного обслуговування зв’язується з Контакт-центром інтернет-магазину.

Гарантія поширюється на недоліки товару, що виникли з вини виробника. Заміна неякісних деталей товару та пов’язана з цим робота виконується безкоштовно.

Гарантійний термін експлуатації на Товар починається з моменту продажу Товару та закінчується в момент, зазначений у гарантійному талоні (такий додається до Товару) та/або у пам’ятці при купівлі Товару, з урахуванням термінів, передбачених чинним законодавством України. Гарантійний термін експлуатації зростає на час перебування Товару (виробу) у ремонті. Усі умови гарантії регулюються Законом України “Про захист прав споживачів”.

Протягом гарантійного терміну допускається та не є дефектом:

 • Зношування деталей (частин) Товару (виробу), а також його зовнішнього та внутрішнього покриття в процесі експлуатації.
 • Усадка або розтягування матеріалів Товару в процесі експлуатації та чищення в межах норми.
 • Відхилення характеристик Товару (виробу) від зазначених у документації у межах норми.

Гарантія не поширюється на:

 • Вироби, що мають сліди порушення експлуатації, у тому числі, але не обмежуючись, розриви, розтягування, затяжки, сліди ударів та механічних пошкоджень: вм’ятини, зазубрини, дрібні подряпини, сліди деформації, неналежного чищення, інших порушень правильної експлуатації Товару (виробу).
 • Ушкодження (зовнішні або внутрішні), спричинені будь-яким механічним впливом, ударними або вібраційними навантаженнями, застосуванням зовнішньої сили до частин Товару (виробу), тріщини, сколи, подряпини, задираки поверхонь, деформації матеріалів та деталей тощо.
 • Пошкодження Товару (виробу) водою (миючими засобами) внаслідок порушення правил експлуатації.
 • Ушкодження внаслідок дії на Товар (виріб) їдких хімічних речовин або розчинників.
 • Пошкодження декоративних елементів.

Гарантія недійсна у випадках:

 • Порушення правил експлуатації чи використання Товару (виробу) не за призначенням.
 • Відсутності документів, що підтверджують придбання товару (виробу).
 • Звернення до Центру обслуговування клієнтів після закінчення гарантійного терміну обслуговування.

ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ, ЗАСТОСОВУВАНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Суперечки, які виникли внаслідок порушення (можливого порушення) умов цих Правил, вирішуються шляхом переговорів. Якщо у зазначений спосіб суперечку вирішити неможливо, то вона підлягає подальшому розгляду в судовому порядку згідно з правилами підвідомчості та підсудності даної категорії спору та відповідно до чинного законодавства України.